Muška na tvé zdi…

Vykřičet do větru slova lásky, je sen všech milenců. Myslím jen… Že šok v očích, bledost tváří, chvění na srcích, nedostatek obří krevní plasmy, by jako zloděj připravil mne o dech a děj ochladne… zastaví čas. Mlčeti – zlato, bolest – smír, patetický, zlato, není vesmír. Ani člověk neměl by. Mám koutek, kde čekáš ty. Stačí to? Mě ne! Nesmět s pravdou ven… Mě ne! Čekat jen na: Odplaven… Mě ne! …řekou času, Mě ne! na vlnách tvého hlasu. Mluv dál, jen nevím, jak dlouho tě ještě uslyším. Mluv dál, držím palce…

Read More

Mazlení

Pohlaď mně, ručkou něžnou, obláčkem, nadějí nosnou. Sjeď níže, kde jamka golfová sní, že s míčkem se přivítá. A do kopců chvějících se (země)třesením, tam obkruž to malinké růžolící povstání. Až z hůry zazní sten touhy andělů vykřičí hold spontánnu. Vzedme se temný les dole pod lučinami, na travách taneční ples vábí tě hlubinami. Má milovaná dráždi mne, nestrachuj se temnoty, je v mé duši ne po těle, zoufale se bojím prázdnoty. Tak naplň číši mé lásky, spolu vypijeme její dřeň, Když nikdy jindy alespoň v našich snech…

Read More

Klam

Tříští se bublina, k(l)am – jsi mě zavřela. Rozsypal se svět, pouhý předmět… Poplašný zvon nevydal tón, i ten se tě bojí, zavřený v hrudi. Na dotek konečků roztřesených prstů, i slov nevyřčených, myšlenek – těch zavržených – zůstala prázdnota. Temné místo v rohu sálu, kam nedohlédneš z parketu. Všichni tančí dál – kvůli mně, nikdo nepřestal… Tak proč myslet víc na zapálenou svíc, zhasni ji úplně! Nenech se tu krčit – mě. Vedle všech uhlíků, jímž tvůj oheň vzal sílu, zabij mě spíš! Pro malou šedou myš nikdy nikdo netruchlí…

Read More

Když se odmlčím

Smála se do telefonu a vyprávěla. Její hlas mě vzrušoval a její smích na mě působil jako teplé ruce, pronikající pod tričko. Hladily a mazlily se s mou pokožkou. Ležela ve vaně, a když svá slova přerušila jakýmkoliv pohybem, rozvířila hladinu a já si dokázala představit, jak se obláčky pěny nehodlají vzdát svého místa na jejich štíhlých stehnech. Neviděla jsem ji. Nemusela jsem zavírat oči, abych zakryla své vzrušením rozzářené oči. Přesto jsem to udělala. Její bílá pleť, která vstřebávala horkost z vody, obklopující ji ze všech stran. Stočené vlasy, aby si…

Read More

Naděje

Tajemná postava, na konci cesty ze stop, mi podala naději. Ten člověk nosil masku ženy, kterou nazýváme tváří. Oči jantarové barvy a vlasy jakbysmet, mé srdce uhranuly moudrý starý kmet by údivem ústa zavřít nestačil. Hořící pustinou rtů vábila mne. Není pramen, jenž by lásku smyl. Ani dávný Sisifos s ní nepohne. Toužila jsem vztáhnout ruku ústy ochutnat labutí šíj. Na hruď svou však přivinu jen samoty krutý díl. Postava se ve stín skryla zády ku mne otočila před ní, že šla další žena, na cit vroucí zanevřela Nepustím já…

Read More

Hezký večer

Kde jsi…? Nutí mě prázdné okno se ptát. Jsem… v tvých myšlenkách? Kéž by… Kurzor bliká, jako semafor. A příliv otázek. se tříští v bouři digitálního ticha… Tolik dveří… Otevřených světů… Kam dnešní večer jít? Kde jsi – ú-ú, abys vybrala… V prázdných dlaních nelze sevřít čas. Nenech padat sníh, v srdci zeje sráz mučivého stýskání… A čekání, na jedinou vlídnou větu… Hezký večer.

Read More

Žárlím

Závidím… …vzdělání, zájmy i zázemí rodiny. Tvé mládí… …je lék se zátkou na poličce pod peřinou prachovou… Miluješ… …Dívku veselou, a víš, že by s tebou mohla žít… „Ale“… …to slůvko zákeřné! dítko si přeje… Jen přítel… …jak dlouho můžeš být? Hladím sklo tvé ampulky… Sama vdaná… …nesmím říct už nic víc… Žárlím! Ty netušíš… Jinam se díváš… …tvůj smutek až ke mne dosáhne mocnou silou slok teskné písně v hlubinách obsahu, léku,… …jenž ponejvíc strádá sám…

Read More

Součást tvého světa…

Koukáš na seriál mě – nic neříká vždycky jdu, najdu a zapnu, abych ti tím byla o krok blíž… Podobný je náš vkus, ale ne stejný, zkus se podívat mýma očima abys třeba pochopila, a dřív než o tom začneš mluvit, se jednou zeptala… Nevyčítám ti nic. Vážně chci být víc součástí tvého světa, malá popleta. Jen… ne vždy je chuť a nálada, buď trpělivost sama. Má jediná snaha, je tajně tě dál milovat, a zůstat sama sebou…

Read More

Skrytá v davu

Jedna v davu. Byla tu pro ni. Upřené oči a sledující každý pohyb. Ladný pohyb rukou. Prsty kladené jako peříčka bílých labutí. Úsměv. Sledovala kroky, záhyb červených šatů, zda odhalí kousek kůže na kotníku. Mezi desítky přihlížejících jedno srdce, divoce bušící. Nikdy nepozváno. Nechtěné. Nikdy to krásné stvoření, mající kouzelný úsměv na tváři, nechtělo tančit pro ni. Pro mě. Milující anonymní obličeje. Věnovat pouze jim své kroky. Svůj tanec. Nikdy nechtěla uklonit se a seběhnout schůdky, obejmout mě kolem pasu a vydechnout mi do tváře: „Tančila jsem pro tebe.“ Jedna z davu.…

Read More