Nalip, příběh trpaslice – Kapitola 1 – Nová schopnost

Nalip se podívala na svého malého bratra. Ještě neměl ani pořádného kníra a už si na sestřičku dovoloval. Nechávala to však být a ignorovala ho. Máma jí již nesčetněkrát vysvětlovala, že je teď Grungi  v ,,blbém“ věku. Když si mladíka Nalip nevšímala, přesunul svoji pozornost jinam. Odběhl kamsi za ostatními dětmi. Trpaslice se ušklíbla. Takto vypadal každý den jejího dosavadního života. Jídlo, bratrovo škádlení, trocha volného času a učení. Její otec ji nutil učit se, číst a psát, jelikož to byl velký mág trpasličího národa a nehodlal mít nevzdělanou dceru.…

Read More

Stopy ve sněhu

Není určeno pro kapitána! Napnula oči do tmy a zbystřila sluch, aby se ujistila, že se jí to nezdá. Tiše se zvedla ze země a neslyšnými drobnými kroky se přemístila ke stolku, aby z dřevěných vidlic sejmula dvě katany. Bambusová stěna nevydala žádný zvuk, když ji odtáhla a pak za sebou zavřela. Zůstala stát uprostřed chodby a vyčkávala. Měsíční světlo se prodíralo skrz tabulky ve stěně a tvořilo na kamenné dlažbě stříbrné čtverce. Přicházející postava do nich ukrývala svůj černý stín a spěchala. Když zahlédla nehybnou siluetu s rukami visícími…

Read More