Nalip, příběh trpaslice – Kapitola 1 – Nová schopnost

Nalip se podívala na svého malého bratra. Ještě neměl ani pořádného kníra a už si na sestřičku dovoloval. Nechávala to však být a ignorovala ho. Máma jí již nesčetněkrát vysvětlovala, že je teď Grungi  v ,,blbém“ věku. Když si mladíka Nalip nevšímala, přesunul svoji pozornost jinam. Odběhl kamsi za ostatními dětmi. Trpaslice se ušklíbla. Takto vypadal každý den jejího dosavadního života. Jídlo, bratrovo škádlení, trocha volného času a učení. Její otec ji nutil učit se, číst a psát, jelikož to byl velký mág trpasličího národa a nehodlal mít nevzdělanou dceru.…

Read More